Latest posts

HAK-nkar-300x240

Կոնգրեսի հայտարարությունը Հայաստանի մի շարք համայնքներում 2015թ.-ի մայիսի 17-ին հայտարարված հանրաքվեների վերաբերյալ

Բնակավայրերի զարգացումն ու ամրապնդումը դիտարկելով Հայաստանի ռազմավարական առաջնահերթություններից մեկը, 1990-ական թվականներին հիմնադրվեց  տեղական ինքնակառավարման համակարգը` որպես բնակավայրերի զարգացման գլխավոր նախապայման:  Բարեփոխումները միտված էին համայնքների կենսագործունեության հարցերում կենտրոնական իշխանությունից համայնքների կախվածությունը թուլացնելուն, իշխանության տեղական մարմիններ ձևավորելու հարցում նրանց ժողովրդավարական լայն...